tietoturva

Tietosuoja on osa yrityksen imagoa ja markkinoinnin väline

Tietosuoja on osa yrityksen imagoa ja markkinoinnin väline

Se, kuinka yritys suhtautuu tietosuojaan, kertoo yrityksen arvopohjasta ja muovaa yrityksen imagoa. Miksi yritykset eivät osaa tai halua puhua tietosuojasta – ja kannattaisiko kuitenkin?