Svenska Teatern inleder ett 1,5-årigt gemensamt projekt med Storybound

Svenska Teaterns Ny publik – mera publik är en ny helhetsstrategi vars syfte är att förnya teaterns verksamhetsmetoder, processer och verktyg. Målsättningen med strategin är att vidga publiken och nå ut till nya, både finsk- och svenskspråkiga besökare. Som en del av helhetsstrategin, som täcker flera kanaler, förnyar man också modellerna, processerna och verktygen för teaterns försäljning och marknadsföring. Som konsult för detta projekt valdes företaget Storybound Ab.

Det gångna året har varit exceptionellt, och undantagsförhållandena fortsätter än. Året har påverkat kulturfältet och scenkonsten på ett aldrig tidigare skådat sätt. Svenska Teaterns tidigare planerade strategiförnyelse fick en snävare tidsram – hur skall teatern upprätthålla sin verksamhet då möten som är relevanta för föreställningsaktiviteter inte går att ordna, och hur skall man förverkliga repetitioner och föreställningar? Hur går det med den etablerade publiken, hur nå en bredare publik, och hur skall man kunna uppfostra nya teaterälskare för att säkra framtiden för den anrika och historiska Svenska Teatern?

– Att regelbundet ifrågasätta sitt eget arbete är alltid viktigt. För oss handlar detta om ett unikt utvecklingsprojekt, med syfte att säkerställa att vi vidtar de rätta åtgärderna inom försäljning och marknadsföring. Ny publik – mera publik är en av tyngdpunkterna i helhetsstrategin eftersom vi vill vara en teater som välkomnar alla, oberoende av språk. Härmed säkrar vi också vår ställning som en stark och livskraftig teater även i framtiden, säger teaterchef Joachim Thibblin.

I slutet av år 2020 tog Svenska Teatern kontakt med Elli Mäkilä, VD på Storybound. Innan teatern fattade sitt beslut gällande val av samarbetspartner, höll man under vintern fyra olika diskussionstillfällen. Under dessa bollades tankar om teaterns behov och strategi i förhållande till Storybounds syn på processerna inom försäljning och marknadsföring.

– Jag träffade Elli första gången år 2019 på Aalto EE:s Business of Culture -utbildning. Jag märkte redan då att hon är en skarp och klarsynt tänkare som kan identifiera det som är relevant, men också peka ut de största smärtpunkterna. Efter diskussionerna vi förde under året kunde vi konstatera att vi också i egenskap av teater vill samarbeta med henne. Ellis starka kunnande inom försäljning och marknadsföring samt hennes förståelse och erfarenhet av kulturbranschen var centrala faktorer som avgjorde valet, summerar Thibblin.

Det egentliga samarbetet inleddes i mars 2021, och arbetet beräknas räcka 1,5 år med alla delfaser, inkluderande situationsanalys, definiering av målsättningar och en uppdatering av såväl processer och verktyg. Även försäljnings- och marknadsföringsavdelningens kunnande skall utvecklas enligt den nya modell som tjänar Svenska Teaterns behov på bästa sätt. Som metoder används bland annat verktyg för samutveckling, visuell modellering samt reflektionscirklar. Med hjälp av dessa verktyg gör man de nödvändiga mikroförändringar som krävs för att taknivåns målsättningar uppnås.

Storybound känner kulturfältet

– Vi har jobbat tillsammans med många olika kulturorganisationer såväl som i Finland som i utlandet, och vårt substanskunnande är omfattande. Även tryggheten i att vi har en stark bakgrund inom både digital marknadsföring och säljledning, och att våra experter inom alla kompetensområden kan kommunicera på bägge inhemska, gav mig ett gott stöd i min roll som en ansvarsfull konsult, understryker Elli Mäkilä, VD på Storybound.

Lue sama suomeksi!

Bilder: Svenska Teatern