Storybound toteuttaa SATL:n markkinointistrategian

Suomen Autoteknillinen Liitto SATL on aloittanut Storyboundin kanssa markkinoinnin strategiatyön. Perusteellinen strategiatyö tulee vastaamaan ensisijaisesti seuraavien kahden vuoden liiketoiminnallisiin tavoitteisiin, mutta vahvistaa SATL:n aktiivista asiantuntijaroolia myös pidemmällä aikavälillä ja kansallisen toimijuuden lisäksi kansainvälisessä kontekstissa. Asiantuntijatason sisällöllisten palvelujen lisäksi erityishuomiota saavat erilaiset tapahtumakonseptit ja niihin liittyvät, liiton ydintehtäviä tukevat, toimenpiteet. Kaiken keskiössä ovat sekä olemassa olevien että tulevien henkilö- ja yritysjäsenten monimuotoiset tarpeet.

– SATL uudistuu vastaamaan paremmin jäsentensä tarpeita ja tulee yhdistämään jäsenensä tiiviimmin osaksi kansainvälistä autoinsinöörijärjestö FISITA:a. Tulemme luomaan uusia palveluita ja kehittämään olemassa olevia, jotta voimme tukea autoalalla työskentelevien teknisten henkilöiden osaamista autoilun ja liikkumispalveluiden muutoksessa, kertoo SATL:n liiketoimintajohtaja Juha Seppälä.

Suomen Autoteknillinen Liitto ry on autoalan ammattilaisten ja asiantuntijoiden yhteistyö- ja koulutusjärjestö. SATL toimii jäsenyhdistystensä kattojärjestönä, jonka tavoitteena on ylläpitää ja kehittää koko autoalan osaamista ja ammattitaitoa.