Rätinki valitsi sisältömarkkinoinnin kumppaniksi Storyboundin

Kasvuhakuinen taloushallinnon asiantuntijakonserni Rätinki valitsi markkinoinnin kumppanikseen Storyboundin. Sisältömarkkinoinnin keinoin voidaan nostaa esiin vahvaa asiantuntijuutta, tavoittaa oikeat kohderyhmät niissä kanavissa, joissa he liikkuvat ja tukea tehokkaasti uusasiakashankintaa.

Rätinki on nykyaikainen ja kasvuhakuinen taloushallinnon asiantuntijakonserni, jonka päätoimipiste sijaitsee Oulussa. Rätinki-brändillä toimivia paikallisia tilitoimistoja on Pohjois-Suomen alueella kaikkiaan kymmenessä toimipisteessä. Rätinki on myös osa Aallon Groupia, jonka yrittäjävetoiset tilitoimistot palvelevat asiakkaita yli 300 asiantuntijan voimin ympäri Suomen. Konsernin vahvuutena on suuren asiantuntijajoukon vankka ammattitaito, sekä henkilökohtainen, asiakaslähtöinen ja paikallinen ote.

Storyboundin ja Rätingin yhteistyö aloitettiin syksyllä 2020. Sisältömarkkinoinnin keinoin haluttiin tuoda asiantuntijaorganisaation ydinosaamista yhä paremmin kohderyhmän tietoisuuteen, ohjata heitä luontevasti Rätingin palvelujen pariin ja tukea näin uusasiakashankintaa.

– Meillä oli etsinnässä kumppani, joka jakaisi meidän keskeiset toimintaperiaatteemme: kasvollisuuden ja henkilökohtaisen palvelun persoonallisella otteella. Tarvitsimme tukea erityisesti jatkuvaan sisällöntuotantoon sekä ammattimaista otetta sosiaalisen median tiliemme hallintaan. Storybound valittiin kumppaniksi persoonallisuutensa ja selkeän toimintakonseptinsa ansiosta. Palvelu oli tehty helpoksi ostaa. Priorisoimme kumppanivalinnassamme myös sopivaa kokoluokkaa suhteessa omaan toimintaamme, meille oli tärkeää päästä keskustelemaan suoraan meille töitä tekevien ammattilaisten kanssa, avaa Rätingin Pohjois-Suomen aluejohtaja Mikko Sipilä.

Rätingin asiantuntijoiden vahva ammattitaito yhdistettynä Storyboundin luova-tekniseen ajatteluun muodostaa erinomaisen pohjan laadukkaan sisältömarkkinoinnin toteuttamiselle. Kun Rätingin taloushallinnon osaaminen saadaan puettua asiakkaita puhuttelevaan muotoon ja kohderyhmä tavoitetaan heidän valitsemissaan kanavissa, niihin sopivilla formaateilla, voidaan tarjota kohderyhmää aidosti kiinnostavaa sisältöä. Näin tuetaan tehokkaasti uusasiakashankintaa, sitoutetaan jo olemassa olevia asiakkaita ja vahvistetaan sidosryhmäsuhteita.

Yhteistyössä on tuotettu muun muassa laadukkaita asiantuntijakirjoituksia, joiden kautta avataan tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita tilitoimistoasiakkaan näkökulmasta. Kävijäohjausta on tehostettu natiivimainonnalla, jolloin verkkomedioiden kautta tavoitetaan uutta kohderyhmää ja ohjataan luontevasti heitä kiinnostavien sisältöjen pariin.

Verkkosivut toimivat yrityksen digitaalisena käyntikorttina, joten digitaalisen markkinoinnin keskiössä on ollut myös sivuston kehittäminen ja hakukoneoptimoinnin tehostaminen. Uusia sisältöjä tuotetaan suunnitelmallisesti, jolloin laadukkaat ja ajattomat sisällöt tuovat kävijöitä sivustolle myös tulevaisuudessa. Jatkuvan sisältömarkkinoinnin pohjana toimii markkinoinnin vuosikello, joka tukee järjestelmällistä tekemistä ja strategisten tavoitteiden saavuttamista.

– Storybound on tuonut ratkaisukeskeistä ja käytännönläheistä toimintatapaa sisällöntuotantoon sekä digitaaliseen markkinointiimme. He ovat saaneet meidät ymmärtämään säännöllisen sisällöntuotannon merkityksen ja kirittäneet meitä sopivasti. Olen ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhömme, kertoo Sipilä.