Natiivimainonnasta tuli yritysvastuun työkalu

Natiivimainonnan merkittävin kansainvälinen tapahtuma Native Advertising Days järjestettiin jälleen Berliinissä 11.-13.11.2019. Samassa tapahtumassa jaettiin myös alan palkinnot, joita tuomaroimassa oli kahtena peräkkäisenä vuonna 100 Significant Women in Native Advertising -listattu Storyboundin toimitusjohtaja Elli Mäkilä: ”Holistinen-termi esiintyi lähes jokaisessa key note -puheenvuorossa ja vahvasti myös palkituissa kampanjoissa. Olisi korkea aika myös Suomessa siirtyä omasta tuotteesta puhumisesta asiakkaiden tarpeiden kuuntelemiseen”.

Storybound Oy:n toimitusjohtaja Elli Mäkilä toimi Native Advertising Awards -tuomaristossa.

Tänä vuonna kansainvälinen keskustelu siirtyi journalistisen ja kaupallisen sisällön väkinäisestä vertailusta tutkittuihin faktoihin. Natiivimainonta on sekä neurologisesti tutkitusti että kyselyihin perustuen arvostettua sisältöä, kun se on selkeästi merkitty, faktoihin perustuvaa, tunteita ja omakohtaisia tarpeita koskettavaa ja laadukkaasti tuotettua.

Toinen hallinnut aihe koski arvopohjaista murrosta, jonka Z-sukupolven mukana on kasvanut. Tämän päivän nuoret määrittävät itsensä ensisijaisesti oman luonteensa, arvojensa ja intohimojensa mukaan – muutos on merkittävä heitä edeltäviin sukupolviin verrattuna, joille ensisijaiset määrittävät tekijät ovat olleet demografisia, sukupuoleen, taloudelliseen asemaan ja ammattiin liittyviä. Z-nuoret edellyttävät myös valitsemiltaan brändeiltä selkeitä kannanottoja ja arvoja, sillä kuluttaminen on osa omien arvojen toteuttamista.

Immersiivisyys, eli kokonaisvaltainen kokeminen, ja asiakkaan henkilökohtaiseen tarpeeseen vastaaminen yhdistivät sekä esimerkkeinä esitettyjä kampanjoita että Native Advertising Awards -voittajia, budjettiin katsomatta. Luovia ideoita, jotka ajoivat mainostajan tavoitteita puhuttelemalla suoraan ja empaattisesti sekä tarjoamalla tunteita herättäviä kokemuksia, ajoi usein myös yhteiskuntavastuulliset motivaattorit – esimerkiksi vastuu lähimmäisestä, vastuu ympäristöstä, vastuu mediakasvattamisesta ja vastuu totuuden esiin tuomisesta.

Perinteisellä mainonnalla on totta kai edelleen paikkansa (vastaahan se täysin eri tarpeeseen kuin natiivimainonta), mutta ammatillisesti ja alan kehityksen kannalta olemme astuneet uuteen aikakauteen. Natiivimainonta ei enää ole ”se uusi mainonnan muoto”, vaan konkreettinen työkalu kantaa samanaikaisesti yritysvastuu kuin vastuu huolehtia liiketoiminnan ja sen yhteiskunnallisen roolin kehittämisestä. Natiivimainonta on vihdoin ”se mainonnan muoto, joka luo muutosta”.