Näin valitset oikeat sisältömarkkinoinnin keinot

Sisältömarkkinoinnin suunnittelussa on syytä aloittaa siitä, mitä haluamme tapahtuvan. Millaisiin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin tulisi päästä? Markkinoinnin ensisijainen tehtävä on tukea liiketoimintaa, joten siksi sisällöntuotannon suunnittelu alkaa aina mitattavien tavoitteiden määrittelystä.

Kun tiedät, mitä haluat tapahtuvan, on seuraava askel selvittää ne avainkohderyhmät, joiden avulla muutos voidaan saavuttaa. Sen jälkeen on selvitettävä, missä kanavissa nämä henkilöt liikkuvat, sekä miten heitä kannattaa puhutella ja tavoitella. Listasimme muutamia tyypillisimpiä tavoitteita, joihin voidaan löytää ratkaisuja sisältömarkkinoinnin keinoin.

Myynnin kasvattaminen

 • On hyvä, että määritämme sellaiset tavoitteet, joita voidaan selkeästi mitata, ja jotka ovat realistiset. Näin tavoitteiden saavuttamista ja tilanteen etenemistä voidaan helposti seurata.
 • Myynnin kehitystä voimme seurata puhtaasti euroissa, prosentuaalisena muutoksena tai esimerkiksi keskiostoksen kasvuna.
 • Sisältömarkkinoinnilla voidaan tehostaa ostoprosessia auttamalla asiakasta ostopolullaan: herätetään ensin kiinnostus, ja vasta sitten tarjotaan selkeää ostoon ohjausta taktisin keinoin.
 • Aidosti kohderyhmää kiinnostavaa sisältöä voidaan tarjota laadukkailla artikkeleilla – huolella tuotetut ajattomat artikkelit tuovat potentiaalista asiakaskuntaa aiheesi pariin yhä uudelleen, ja ne parantavat myös sivuston hakukonelöydettävyyttä!
 • Kun ostokiinnostus on herätetty, hyödynnetään taktisempaa mainontaa – siellä missä kohderyhmäsi on! Jos asiakkaasi ovat aktiivista Facebookin käyttäjäkuntaa, voidaan Facebookista ohjata tehokkaasti suoraan ostoon. Muista kuitenkin, ettei Facebook-mainontaa kannata toteuttaa, jos kohderyhmäsi ei siellä ole.

Lisää laadukkaita liidejä myynnin tueksi

 • Myynnin tueksi voidaan tuottaa laadukkaita liidejä myös sisältömarkkinoinnin keinoin.
 • Kun tarjoamme kohderyhmälle aidosti lisäarvollista sisältöä, antaa moni mielellään sähköpostiosoitteensa sitä vastaan.
 • Kotisivuille kannattaa tuottaa ladattavia oppaita, esitteitä, vinkkilistoja – latausta vastaan saamme sähköpostiosoitteen henkilölle, joka on jo kiinnostunut aihepiiristä.
 • Suoralla sähköpostimarkkinoinnilla ja markkinoinnin automaatiolla voidaan tehokkaasti tavoittaa jo kiinnostunutta kohderyhmää ja poimia kaikista kiinnostuneimmat. Näin myynnin rajallisia resursseja voidaan kohdistaa juuri potentiaalisimpiin liideihin.

Asiakasmäärän kasvattaminen

 • Uuden tuotteen tai palvelun pariin kaivataan uusia asiakkaita – eikä keitä tahansa, vaan luonnollisesti juuri heitä, joita tuotteemme varmimmin kiinnostaa. On siis tunnettava potentiaalinen asiakkaamme: missä hän liikkuu, mitä medioita käyttää, kuinka hän ajattelee?
 • Kun tunnemme asiakkaamme, hakeudumme kanaviin, joissa hän on, ja puhumme hänelle tavalla, jota hän kuuntelee.
 • Kun halutaan täysin uusi tuote tai palvelu näkyviin ja kuuluviin, kannattaa satsata myös ostettuun mediaan. Tuotetaan (totta kai) kohderyhmää aidosti kiinnostavaa sisältöä ja jaellaan sitä medioissa, jossa he liikkuvat: somekanavissa tai ohjaavana natiivimainontana esimerkiksi sopivissa verkkomedioissa.

Asiantuntija-aseman tai brändimielikuvan vahvistaminen

 • Ohjaava natiivimainonta voi olla hyvin tehokas keino vahvistaa asiantuntija-asemaa. Natiivimainontaa voidaan toteuttaa huolella valituissa, brändinne sanomaa kontekstina tukevissa, medioissa ja ohjata niistä laadukkaisiin sisältöihin brändin tai yrityksen sivustolle.
 • Lisäksi voitamme hakukoneissa strategisesti valituilla hakukoneoptimoinneilla, jolloin ohjaamme tasaisesti suurempaa yleisöä sisältöjenne pariin. Sesongeissa ja muissa ajankohtaisissa hakukonehauissa onnistumme myös fiksusti mietityllä taktisella hakusanamainonnalla.

Kannattaa siis hieman haastaa tapaamme puhua vain omista tuotteistamme, yrityksestämme tai brändistämme, ja niiden hienouksien kuuluttamisesta joka tuutista maailmalle. Kun teemme huolellisesti suunniteltuja toimenpiteitä, oikein valituissa kanavissa, saavutamme tavoitteet todennäköisimmin, ja aikaansaamme tarkoituksenmukaista, edukseen erottuvaa sisältöpääomaa, kaiken ilmaisen ja heikosti tuottavan sisältömelun keskelle.