Markkinoinnin vuosikello luo pohjan suunnitteluun ja auttaa keskittymään olennaiseen

Selkeästi määritetyt tavoitteet, hyvä suunnittelu ja järkevä arjen tekeminen luovat tukevan pohjan onnistuneelle markkinoinnille. Suurta budjettia tärkeämpää on kohdistaa käytettävissä olevat markkinoinnin resurssit oikein. Markkinoinnin vuosikello helpottaa suunnittelua, hahmottaa kokonaisuuden ja tukee arjen työtä.

Onnistuneen markkinoinnin avain ei välttämättä ole suuri markkinointibudjetti, vaan tärkeämpää on, että käytettävissä olevat resurssit hyödynnetään suunnitelmallisesti, järkevästi ja ennen kaikkea yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin perustuen. Markkinoinnin kanavat ja toimenpiteet kannattaa valita loppuasiakkaan tarpeisiin ja motiiveihin perustuen. Jos asiakkaasi ei ole TikTokissa, ei markkinointiresursseja kannata kohdistaa sinne.

Markkinoinnin vuosikello luo toimenpiteille selkeän suunnitelman ja hyvän pohjan arjen tekemiseen. Suunnitelmaa seuraamalla kaikki toimenpiteet tulevat tehtyä hyvissä ajoin aikataulussa ja laadukkaammin kuin viime hetken hätäilyllä.

Varaa markkinoinnin suunnitteluun aikaa

Tulevan vuoden markkinoinnin kokonaisuutta on hyvä hahmotella jo ajoissa syksyn aikana. Ensimmäisenä on tärkeää kirkastaa, mitä markkinoinnin toimenpiteillä halutaan saavuttaa eli mitkä ovat markkinoinnin tavoitteet. Markkinoinnin tavoitteiden määrittelyssä voi auttaa vastaaminen muun muassa näihin kysymyksiin: Mikä on se asia, jonka lopulta haluamme tapahtuvan? Tavoitellaanko uusia asiakkuuksia tai myynnin kasvua, vai halutaanko yrityksen tunnettuutta lisätä? Tavoitteet on hyvä asettaa niin, että ne ovat mitattavissa, jolloin toimenpiteiden onnistumista voidaan konkreettisesti seurata.

Markkinoinnin vuosikello tukee arjen tekemistä ja hahmottaa kokonaiskuvan

Kun käytettävissä olevat resurssit ja tavoitteet ovat selvillä, on hyvä suunnitella markkinoinnin toimenpiteet vuosi-, kuukausi- ja viikkotasolla. Markkinoinnin vuosikello on klassinen työkalu markkinoinnin suunnitteluun ja arjen avuksi. Se kuvaa kokonaisuuden vuositasolla, jolloin myös budjetinhallinta on helpompaa. Vuosikello on hyvä työkalu myös arjessa, sen avulla tarvittavat toimenpiteet tulee valmisteltua ja toteutettua ajallaan. Tilanteen vaatiessa myös muutoksia on helppo suunnitella ja hahmottaa kokonaisuus niin, että budjetti ja aikataulut pysyvät kurissa.

Malleja markkinoinnin vuosikelloon on monia, eikä sen toteuttamiseen ole yhtä oikeaa tapaa. Tärkeintä on, että kokonaisuus on visuaalisesti selkeä, helppo hahmottaa ja vuosikelloa on helppo käyttää arjen työkaluna.

Älykäs markkinointibudjetti 70-20-10 -mallilla

Budjetin koko ei automaattisesti rinnastu onnistuneeseen markkinointiin. Erityisesti, jos markkinoinnin budjetti on tiukka, kannattaa hyvällä suunnittelulla varmistaa, että käytettävissä olevat resurssit hyödynnetään tavoitteiden kannalta tärkeimpiin toimenpiteisiin ja kanaviin. Markkinointibudjetin tehokkuus voi joskus olla pienestä ajattelumallista kiinni. 70-20-10 -budjetointimallilla varataan riittävästi resursseja hyväksi todettuihin, tuotto-odotuksiltaan varmoihin toimenpiteisiin, mutta jätetään tilaa myös uusille ideoille ja kehittämiselle. Tällöin 70 % budjetista käytetään sellaisiin toimenpiteisiin, joiden tiedetään toimivan, 20 % budjetista on varattu testaamiseen ja nykyisten toimivien ratkaisujen kehittämiseen ja 10 % budjetista säästetään rohkeille, uusille ideoille. Näin budjetista saadaan tukeva pohja hyvälle perustekemiselle, mutta samalla uskalletaan testata, kokeilla rohkeasti uutta ja löydetään yhä tehokkaampia markkinoinnin toimia – parhaimmillaan onnistutaan tekemään jotain toimivaa ja tehokasta, mitä muut eivät vielä olleet rohjenneet kokeilla.

”Säännöllinen markkinointi tärkeimpien kohderyhmien mukaan valituissa kanavissa tuottaa pitkässä juoksussa varmimmin tulosta.”

Säännöllinen markkinointi tärkeimpien kohderyhmien mukaan valituissa kanavissa tuottaa pitkässä juoksussa varmimmin tulosta. Markkinoinnin toimenpiteiden tuloksia on tärkeää seurata jatkuvasti, ja tarpeen vaatiessa myös reagoida ja päivittää suunnitelmaa vuoden mittaan.

Kaipaatko apua ja sparrausta markkinoinnin suunnitteluun? Me autamme markkinoinnin kaikissa tarpeissa. Voimme myös yhdessä miettiä, mistä kannatta lähteä liikkeelle, jotta käytettävissä olevat resurssit käytetään mahdollisimman fiksusti!

Ota yhteyttä!

Albert Virtanen
johtaja / director
+358 50 505 0013
albert.virtanen@jatkotarina.fi