InfoCare Finland valitsi Storyboundin

Pohjoismaiden johtava innovatiivisten tietotekniikkaratkaisujen palveluntarjoaja InfoCare valitsi Storyboundin Suomen-markkinointikumppanikseen.

Kattavien keskustelujen jälkeen 2020 toteutettu markkinoinnin perusteellinen strategiatyö loi pohjan vuosien 2021-2022 monipuoliselle, vahvasti InfoCaren liiketoiminnallisia tavoitteita ja yrityksen tärkeimpien sidosryhmien tarpeita palvelevalle markkinoinnin suunnitelmalle.

– InfoCaren liiketoiminta kehittyy teknologiamuutoksen myötä jatkuvasti. Halusimme itsemme näköisen kumppanin, joka meidän tavoin pystyy mukautumaan nopeasti ja aidosti ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa, kommentoi InfoCaren Palveluliiketoiminnan johtaja Jori Sistonen.

– Viime vuosi oli varmasti kaikille haastava ja vaikka näkymät ovat yhä epävakaat, niin tulevaisuuden suunnitelmien ja skenaarioiden avulla osaamme jatkossakin varautua erilaisiin asioihin ja kääntää ne mahdollisuuksiksi. Meille InfoCarella näkyvyyden, markkinoinnin ja myynnin tulee olla linkitettynä näihin skenaarioihin.

InfoCaren markkinoinnin keinovalikoiman monipuolisuus tulee näkymään rikkaassa luova-teknisessä ajattelussa, jolla varmistetaan parhaat kontekstit, formaatit ja sisällön lisäarvo tärkeille sidosryhmille.

– Asiakkaan rohkea ja samalla järjellinen, tarkoitusperäinen ajattelu perustuu vahvasti heidän asiakkaidensa tarpeisiin, joihin myös kaiken tuotetun markkinoinnin tulee vastata. Yhdessä jaettu kunnianhimo tuottaa merkityksellistä sisältöä, jolla on pitempiaikaista lisä- ja rahallista arvoa kaikille osapuolille, oli heti alkumetreiltä selvää, Storyboundin toimitusjohtaja Elli Mäkilä kertoo.

Sisällöntuotannon ydin on aina asiakkaan asiantuntijuudessa, jonka me pystymme markkinoinnin työkaluilla jalkauttamaan tuottavaksi dialogiksi ydinkohderyhmien kanssa.

InfoCaren markkinointia tullaankin toteuttamaan monikanavaisesti niin kotisivuilla, sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa, hakukoneessa kuin laadukkaina painotuotteina ja natiivimainoksina kohderyhmille tärkeissä medioissa. Kaikkea tekemistä sitomaan suunniteltiin vuosikello, joka varmistaa tuotannon kustannustehokkuuden ja tiiviin yhteyden yrityksen kattostrategian ja mitattavien liiketoiminnallisten tavoitteiden kanssa.

– Jatkamme visiomme ”Saamme teknologian toimimaan” mukaisesti, eli haluamme tuottaa osaamisella ja joustavuudella asiakkaillemme selkeää lisäarvoa, InfoCare Oy:n toimitusjohtaja Pete Brusi kiteyttää.

– Erottaudumme kilpailijoista uutta teknologiaa tukevalla valtakunnallisella 24/7/365- palveluportfoliolla. Fantastinen asiakaskokemus syntyy kokonaisvaltaisella asiantuntijapalvelulla. Asiakkaamme saavat kaikki kerralla kuntoon, jolla varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus.