Asiantuntijaopas toi lisää kontakteja ja runsaasti medianäkyvyyttä SATL ry:lle

Storybound Oy aloitti markkinoinnin strategiatyön Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n kanssa kesäkuussa 2019. Yhteistyöllä tavoiteltiin ensisijaisesti liiketoiminnallista kasvua, mutta myös SATL ry:n aktiivisen asiantuntijaroolin vahvistamista sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Näiden tavoitteiden pohjalta Storybound ideoi ja tuotti yhteistyössä asiakkaan kanssa keväällä 2020 SATL ry:lle sähköajoneuvotekniikkaa käsittelevän asiantuntijaoppaan. Opas tehtiin Q&A-tyylisenä toteutuksena, jossa kiinnostuneille annettiin mahdollisuus esittää kysymyksiä liittyen sähköautoiluun. Storybound teetti kyselyn lomakkeella SATL ry:n verkkosivuilla käyttäen apuna markkinoinnin automaatiota. Kyselyyn ohjattiin aiheesta kiinnostuneita monikanavaisesti sosiaalisen median tilien sekä jäsen- ja uutiskirjeiden kautta.

SATL ry:n koostamien kysymysten ja vastausten pohjalta valmistui Storyboundin tuottama opas, joka julkaistiin 16.3.2020 artikkelin yhteydessä SATL ry:n verkkosivuilla. Markkinoinnin automaatiota hyödyntäen kysymyksen lähettäneet saivat oppaan valmistuttua ensimmäisinä sähköpostitse suoran linkin oppaaseen. Opasta markkinoitiin laajasti SATL ry:n omissa kanavissa verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa ja uutiskirjeissä. Jälkimarkkinointi hoidettiin markkinoinnin automaation avulla, tarjoamalla oppaan ladanneille kohderyhmiä kiinnostavaa sisältöä.

Sähköauto-opas herätti paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa ja sai runsaasti huomiota uutismedioissa – oppaan pohjalta on tähän mennessä tehty huikeat 19 artikkelia, muun muassa Ilta-Sanomien verkkosivuille. Oppaan avulla pystyimme siis jalkauttamaan asiakkaan arvostettua asiantuntijuutta, herättämään kiinnostusta SATL ry:tä kohtaan ja ansaitsemaan kattavaa, journalistista ansaittua näkyvyyttä maamme arvostetuimmissa medioissa.

”Aikaansaatu opas toi laadukkaalla toteutusprosessillaan ja ajankohtaisella, suurta yleisöä kiinnostavalla aiheellaan liitollemme paljon kontakteja, tunnettuutta ja positiivista näkyvyyttä. Ilman vahvaa strategiakumppania tällainen lopputulos ei olisi ollut mahdollinen”, toteaa SATL:n liiketoimintajohtaja Kalle Kalaja.

Kiinnostaako sinua ladattavan asiantuntijaoppaan teettäminen? Ota yhteyttä!