Ammattilaisen vinkit pk-yrittäjän sisältömarkkinointiin

Kaikkien resurssit toteuttaa markkinointia ovat rajalliset, todettakoon se ihan alkuun. Oleellista onkin, kuinka olemassa olevia resursseja käytetään. Mikäli hyllyt halutaan nopeasti kausituotteista tyhjiksi, kannattaa valita perinteinen mainonta. Mikäli sen sijaan halutaan kasvattaa myyntiä tasaisemmin mutta pysyvämmin, kannattaa hyödyntää sisältömarkkinointia, joka toimii myös liiketoiminnan tukena erilaisissa poikkeustilanteissa, kun normaalissa markkinassa esiintyy häiriötekijöitä.

Koostimme tähän asiantuntijuutemme perusteella tärkeimmät vinkit pk-yrittäjän sisältömarkkinointiin.

· Ymmärrä, että sisältömarkkinointi ei ole sisällöntuotantoa, vaan liiketoiminnallista analyyttistä ajattelua, joka hyödyntää sisällöntuotannon eri keinoja. Kyse ei siis ole siitä, että sisältöä pitäisi tuottaa paljon ja joka kanavaan, vaan siitä, että tuotetaan oikeanlaista sisältöä oikeanlaisiin kanaviin.

· Varmista, että sisältömarkkinoinnin suunnitelma perustuu aina liiketoiminnallisiin ja mitattaviin tavoitteisiin, kuten myynnin euroihin, liidien määrään, keskioston kasvuun, tai yrityksen tunnettuuden paranemiseen.

· Valitse formaatti (sisältötyyppi) aina viimeiseksi. Ensin määritellään (liiketoiminnallinen ja mitattava) tavoite, tarkennetaan muutos joka pitää tapahtua (esim. konkreettinen lisämyynti euroina), sitten tunnistetaan kohderyhmät joita tarvitsette muutoksen aikaansaamiseksi, tämän jälkeen valitsette kanavat joista kohderyhmät tavoitatte ja vasta sitten suunnittelette varsinaiset sisällöt.

· Suunnitelkaa aina myös kävijäohjaus sisältöön – vaikka kotisivuillanne olisi kuinka laadukas lisäarvollinen artikkeli, se ei tuota mitään, ellei lukijat löydä sitä.

· Muista, että lisäarvo mitataan aina kohderyhmän silmin, eli mikä heille olisi kiinnostavaa ja uutisoinnin arvoista tietoa.

· Hyväksy, että se mikä yrittäjän mielestä omassa yrityksessä tai tuotteissa kiinnostaa, ei välttämättä ole kohderyhmän mielestä lisäarvollista tietoa heille. Varo tuottamasta yrittäjää itseään miellyttäviä yritysesittelyjä – ne eivät toimi sisältömarkkinoinnissa.

· Muista, että suurin asiakasryhmä on aina potentiaaliset asiakkaat, joita ette aina omista kanavistanne tavoita. Kokeile maalaisjärjellä mutta ennakkoluulottomasti ostettua mediaa.

· Tärkein vinkki on kuitenkin: ei se määrä, vaan laatu. Muista, että sisältömarkkinoinnissa ei tavoitella koskaan suurta peittoa, vaan hyvää otantaa aidosti ostohalukkaita ja laadukkaita kontakteja. Sama laatulähtöisyys pätee myös sisällöntuotannon määrään, etenkin kun resurssit ovat rajalliset: tee vähemmän, mutta paremmin.

· Huolehdi, että yrityksenne natiivimainoksissa* on lain edellyttämät merkinnät kunnossa, sillä mainostajana olet siitä vastuussa. Suosittelemamme MAINOS-merkintä sekä yrityksenne nimi tai logo, jossa nimi lukee selvästi, tulee löytyä sekä natiivisisällöistä että niihin ohjaavista elementeistä (esim. some-nostoista tai verkkosivuston etusivun nostosta). Kuluttajalle ei saa jäädä epäselväksi, että on klikkaamassa yrityksen X mainossisältöön. (Myös kaupallinen yhteistyö -merkintää näkyy, mutta se saattaa jättää joissain konteksteissa kuluttajan päähän tulkinnanvaraa, jolloin se ei täytä Kuluttajasuojalain edellytyksiä. Vaikuttajamarkkinoinnissa kaupallinen yhteistyö on ymmärrettävämpi, sillä kuvastaa yhteistyön luonnetta paremmin.)

P.S. Sisältömarkkinointia on kaikki kaupallinen sisältönne sekä omissa kanavissanne että myös ostetussa mediassa. Kun kaupallista sisältöä on ostetussa mediassa, käytetään siitä yleensä termiä *natiivimainonta, jotta sisällöstä puhuttaessa pystytään heti ymmärtämään, että se julkaistaan jonkun muun julkaisemassa mediassa, kuin yrityksen omassa. Myös vaikuttajamarkkinointi on osa sisältömarkkinoinnin kirjoa – tuolloin yrityksen kaupallista etua ajetaan sopimuksen mukaisin sisällöin vaikuttajan kanavissa, kuten hänen blogissa ja some-tileillä.