WordPress_sivustot

Näin rakennetaan toimivat WordPress-verkkosivut

Verkkosivujen rakenteellisen ja sisällöllisen rungon tulee aina perustua siihen kokonaisymmärrykseen, mitä sivustolla toivotaan tapahtuvan ja minkä kohderyhmien toimesta, jotta liiketoiminnalliset tavoitteet täyttyvät. Helppoa todeta, mutta kuinka helppoa se on konkreettisesti toteuttaa? Pyysimme digituottajaamme Celinda Byskataa jakamaan selkokieliset vinkkinsä onnistuneiden WordPress-sivustojen rakentamiseen. 

Verkkosivuprojekti alkaa starttipalaverista

Asiakkaan kanssa käydään starttipalaverin muodossa läpi tarpeet, tavoitteet ja toiveet. Halutaanko monikielinen sivusto, mihin toimenpiteisiin kävijää ohjataan sivustolla, tarvitaanko erikoiselementtejä tai integraatioita? Tarkastellaan myös, mitä materiaalia löytyy ennestään ja mitä uutta tarvitaan. Lisäksi sovitaan, ketkä vastaavat materiaalin tuottamisesta. Starttipalaverin tärkeyttä ei voi korostaa liikaa, koska se luo pohjan koko projektille.

Verkkosivujen uudistamisen ei tarvitse olla vaikeaa!

Lataa tästä neljän askeleen vinkkilista onnistuneeseen verkkosivuprojektiin.

Wireframe, eli rautalankamalli

Kun on tiedossa, mitä sivustolta halutaan, suunnitellaan sivuston rakenne. Tässä vaiheessa ei vielä mietitä ulkonäköä, vaan suunnitellaan rakenne, elementit ja kävijäpolut. Punaisena lankana kulkevat käyttäjäystävällisyys ja tavoitteiden mukaiset toiminnanohjaukset. Luodaan klikattava wireframe, eli rautalankamalli, joka esitellään asiakkaalle. Näin asiakas hahmottaa helposti, millainen sivuston rakenne tulee olemaan, minkälaisia elementtejä sinne on suunniteltu ja miten siellä liikutaan.

Klikattava prototyyppi

Kun asiakas on hyväksynyt rautalankamallin, suunnitellaan sivuston graafinen ilme. Asiakkaan oma graafinen ohjeistus toimii suuntaa antavana, lisäksi asiakas esittää starttipalaverissa ja projektin aikana toiveita kuvien ja muiden graafisten elementtien suhteen. Sivuston ilmettä suunniteltaessa otetaan huomioon myös responsiivisuus, saavutettavuus ja käyttäjäystävällisyys. Kun sivuston visuaalinen ilme on suunniteltu, luodaan klikattava prototyyppi, joka näyttää valmiilta verkkosivulta. Tämäkin käydään asiakkaan kanssa läpi, ja asiakas saa kommentoida ja esittää toiveita ja korjauspyyntöjä. Tämä vaihe on projektissa ehkä tärkein, koska hyväksytyn prototyypin jälkeiset isommat korjauspyynnöt saattavat viivästyttää projektin etenemistä.

Ajattele verkkosivustoa investointina, ei kustannuksena. Laadukkaat verkkosivut maksavat itsensä takaisin kasvaneena myyntinä.

Celinda Byskata

Huolella suunniteltu on puoliksi koodattu

Ainakin melkein – huonolla alkusuunnittelulla ja protovaiheen yli hyppimisellä päädytään usein tilanteeseen, että koodauksen korjauskierroksia tehdään lopulta niin paljon, että loppukustannukset nousevat odotettua korkeammiksi. Samalla projektiaika venyy, joka usein heijastuu viivästyksiin myynnin ja viestinnän tärkeissä toimenpiteissä. Kun suunnittelu, prototyyppi ja siihen liittyvät kommentoinnit on tehty ajatuksella, päästään koodaamisessa kuitenkin nopeasti etenemään.

Kun prototyyppi korjauksineen on hyväksytty, aloitetaan tekninen toteutus, eli sivuston rakentaminen. Sivustorungon valmistuttua voidaan viedä paikoilleen sisällöt, eli tekstit ja kuvat. Tämän jälkeen kytketään analytiikka ja tehdään tarvittavat hakukoneoptimoinnit. Ennen julkaisua tehdään perusteellinen testaus ja läpikäynti, jossa katsotaan, että kaikki linkit ja lomakkeet toimivat, sivusto toimii moitteettomasti eri selaimilla ja erikokoisilla päätelaitteilla, ja että mihinkään ei vahingossa ole jäänyt lorem Ipsumia. Tämän jälkeen sivusto julkaistaan.

Onnistuneen verkkosivun tunnusmerkit

Onnistuneen verkkosivuprojektin tunnistaa siitä, että aikataulu ja budjetti pitää, kommunikointi on sujuvaa, ja asiakas tuntee saaneensa, mitä tilasikin. Teknisemmin katsottuna tunnusmerkkejä ovat muun muassa sivuston nopea latautuminen, hakukonelöydettävyys sekä ajanmukaiset eväste- ja tietosuojaselosteet. Kävijän näkökulmasta toimiva verkkosivusto on sellainen, että sieltä löytää heti etsimänsä sisällön, yhteystiedot löytyvät helposti, ja liikkuminen sivustolla on miellyttävää ja loogista.

Laadukkaat verkkosivut tehostavat liiketoimintaa

WordPress on maailman suosituin verkkosivustoalusta, joka skaalautuu moneen tarpeeseen. Avoimen lähdekoodin alustaa kehitetään ja parannetaan jatkuvasti. WordPress-sivusto on laadukas ja monipuolinen, ja antaa laajat mahdollisuudet jatkokehitykseen.

Sivusto ja WordPressin hallinta rakennetaan jokaiselle asiakkaalle räätälöidysti. Laadukkaasti toteutetut, nopeat ja nykyaikaiset sivustot antavat yrityksestä luotettavan kuvan, vahvistavat brändiä ja houkuttelevat niin vanhoja kuin uusia asiakkaita. Analytiikalla, integraatioilla ja markkinoinnin automaatiolla voidaan tehostaa digitaalista näkyvyyttä ja tuottaa uusia liidejä ja asiakkaita. Verkkosivut toimivat yrityksen digitaalisen markkinoinnin kulmakivenä. Muut digitaaliset markkinointikanavat toimivat saumattomasti verkkosivujen kanssa tuottaen kävijöitä ja konversioita.

Celindan supervinkit onnistuneeseen WordPress-projektiin

WordPress sivustot

Kolme T:tä, eli tavoitteet, toiveet ja tarpeet

Kun nämä ovat tiedossa, voidaan rakentaa liiketoiminnallisia tavoitteita tukevat ja asiakkaan tarpeita vastaavat verkkosivut. 

WordPress projekti

Projektinhallinta ja kommunikaatio

Kun projektille määritetään vastuuhenkilöt ja vastuualueet, projektinhallinta pysyy ehjänä. Avoin ja selkeä kommunikaatio sekä aikataulutus sujuvoittavat merkittävästi prosessia. 
 

WordPress sisällöntuotanto

“Content is king”  

On tärkeää luoda sivustolle hakukoneoptimoitua ja kävijälle relevanttia ja houkuttelevaa sisältöä.

WordPress blogi

Blogi/uutiset

Hakukoneet (ja kävijät) pitävät siitä, että sivustoa päivitetään, ja että sinne viedään uutta sisältöä tarpeeksi usein. Blogi on oiva tapa muistuttaa asiakkaita sivuston olemassaolosta ja antaa tietoa heille tärkeistä asioista.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!