Hur bygger man en bra WordPress-sida?

Webbsidans struktur och innehåll bör alltid basera sig på vilken målgrupp man vill nå, och vad man vill att besökaren ska göra på sidan. När man skapar webbsidan enligt en målfokuserad struktur når man lättare sina företagsekonomiska målsättningar. Enkelt att säga, men hur lätt är det att verkställa?

Vi bad vår digitala producent Celinda Byskata i klarspråk dela med sig av sina bästa tips för hur man bygger en lyckad webbsida med WordPress.

Varje webbsideprojekt börjar med ett inledande möte 

På ett inledande möte går vi tillsammans med kunden igenom behov, målsättningar och önskemål. Vill kunden ha en flerspråkig sida, till vilka handlingar vill man styra besökaren, finns det behov av specialelement eller integrationer? Vi går också igenom hur mycket befintligt material det finns att tillgå, och vad som behöver skapas. Ytterligare bestämmer vi vem som ansvarar för skapandet av nytt material.

Det inledande mötet är ett av de allra viktigaste momenten i processen, eftersom det lägger grunden för hela projektet.

Det behöver inte vara krångligt att förnya sin webbsida!

Här kan du ladda ner en kort guide med fyra steg för ett lyckat webbsideprojekt.

Wireframe, eller skiss

När vi vet vad vi vill få ut av sidan, planeras sidans struktur. I detta skede planeras ännu inte utseendet, utan fokus ligger på struktur, element och navigering. Den röda tråden i det hela är användarvänlighet och funktionalitet. Vi skapar en klickbar wireframe, en svartvit skiss, som presenteras för kunden. I detta skede kan kunden enkelt bilda sig en uppfattning om hurdan sidstrukturen blir, hurdana element som planeras och hur man navigerar på sidan.

Klickbar prototyp

När kunden har godkänt wireframen, påbörjas planeringen av sidans grafiska utseende. Kundens grafiska manual fungerar riktgivande, dessutom får kunden komma med önskemål gällande bilder och övriga grafiska element både på startpalavern och under projektets gång. När man planerar webbsidans utseende, är det viktigt att tänka på responsivitet, tillgänglighet och användarvänlighet. När webbsidans grafiska utseende är planerat, skapar vi en klickbar prototyp, som ser ut som en färdig webbsida. Denna gås också noggrant igenom tillsammans med kunden, som får kommentera, be om justeringar och framföra önskemål. Prototypen är kanske det allra viktigaste i projektet, eftersom större justeringar och ändringar efter godkänd prototyp kan medföra förseningar i hela projektet.

Tänk på en webbsida som en investering, inte som en kostnad. En webbsida av hög kvalitet betalar sig själv tillbaks genom ökad försäljning. 

Celinda Byskata

Bra planering underlättar programmeringen 

Om man hoppar över planeringsskedet eller sköter både planering och prototypen dåligt, leder det ofta till att mängden justeringar och korrigeringar blir så stor, att slutkostnaden för kunden blir mycket högre än väntat. Samtidigt drar projektet ut på tiden, vilket också kan påverka företagets övriga försäljnings- eller kommunikationsåtgärder. När man gör planeringen, prototypen och dess justeringar med eftertanke, kan programmeringen påbörjas enklare.

Då prototypen och alla eventuella ändringar är godkända av kunden, påbörjas det tekniska arbetet, alltså programmeringen av webbsidan. Då sidans grund är klar, kan man lägga in allt material, alltså texter och bilder. Därefter kopplar vi på analytiken och gör sökmotoroptimering enligt överenskommelse. Innan publicering görs en noggrann testning av webbsidan, där vi kollar att alla länkar och formulär fungerar, att webbsidan fungerar felfritt i alla webbläsare och i olika storleks skärmar, och att inga lorem ipsum –texter finns kvar. Efter genomgången publiceras sidan.

Kännetecken för en bra webbsida 

Man känner igen ett lyckat webbsideprojekt då tidtabellerna och budjeten håller, kommunikationen löper smärtfritt, och då kunden genuint känner att den fått vad den beställt. Mer tekniskt sett är kännetecken för en bra webbsida att sidan laddar snabbt, den hittas i sökmotorerna och att alla lagstadgade och nödvändiga beskrivningar gällande integritet och dataskydd finns. Från besökarens synvinkel är en bra webbsida sådan att man lätt hittar det innehåll man letar efter, att kontaktuppgifterna hittas lätt, och att navigeringen på sidan fungerar logiskt och bekvämt.

En webbsida av hög kvalitet effektiviserar affärsverksamheten 

WordPress är det publiceringsverktyg som används mest i hela världen, och det kan anpassas till många olika behov. Eftersom WordPress är byggt i öppen källkod, görs det kontinuerligt uppdateringar och förbättringar i det. En WordPress-sida är högklassig och ger stora möjligheter till vidareutveckling.

Webbsidan och admistreringsverktyget byggs skräddarsytt till varje kund. En webbsida som uppfyller alla kvalitetskrav och är snabb och modern, ger en pålitlig bild av företaget, förstärker brändet och lockar både befintliga och nya kunder. Med hjälp av analytik, integrationer och marknadsföringsautomation kan man ytterligare förstärka den digitala synligheten och därmed få ännu fler leads och kunder. Webbsidan fungerar som bas för företagets digitala marknadsföring. Alla andra digitala marknadsföringskanaler fungerar smidigt med webbsidan, vilket genererar besökare och konversioner.

Celindas bästa tips för ett lyckat WordPress-projekt

WordPress sivustot

Målsättningar, önskemål och behov

När man har dessa på det klara, kan man bygga en webbsida som stöder företagets ekonomiska målsättningar och motsvarar kundens behov. 

WordPress projekti

Projekthantering och kommunikation

När man fastställer ansvarspersoner och ansvarsområden fungerar projekthanteringen felfritt. En öppen och tydlig kommunikation samt realistiska tidtabeller gör processen smidig. 
 

WordPress sisällöntuotanto

“Content is king”  

Det är viktigt att skapa sökmotoroptimerat innehåll, som är relevant och lockande för besökaren. 

WordPress blogi

Blogg/nyheter

Sökmotorerna (och besökarna) gillar att sidan uppdateras och att nytt innehåll läggs upp tillräckligt ofta. En blogg är ett ypperligt sätt att påminna kunderna om företagets existens, och erbjuda information om sådant som är viktigt för dem. 

Intresserad? Ta kontakt!